Công ty TNHH Bình Giã

Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ Phường 6 Quận 3

Điện Thoại: 0938545694

Email: Nhaphonet@gmail.com